Poznávám se a rostu – seminář pro rodiče

Milí rodiče,

cílem tohoto semináře je seznámit se se základními milníky psychomotorického vývoje
batolete od 1-3 let. Dozvíte se, jak pěstovat u dětí zdravou sebeúctu, podporovat je v nezávislosti
a objevování světa kolem sebe, jak podporovat rozvoj vlastního sebeovládání, které bývá pro tuto věkovou skupinu občas náročné. Dostanete praktické tipy na konkrétní aktivity na doma.

Obsah semináře

  • Psychomotorický vývoj batolet od 1-3 let
  • Podpora sebedůvěry, sebeúcty a nezávislosti – konkrétní aktivity
  • Rozvoj sebekontroly – konkrétní aktivity
  • Další tipy k rozvoji dítěte

Cena semináře je 200 korun.