Ostrov objevů v angličtině

    Vybraný den a čas kurzu

    Fakturační adresa

    Odesláním této přihlášky souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a s obchodními podmínkami centra Domeček a zavazujete se je respektovat po celou dobu konání Vašeho kurzu.

    Souhlasím