Smyslůplné hraní

Poslední lekce: 2.9. od 9:30.

  Přihlašuji se na lekci v tento den (vyberte den, kdy chcete přijít - musí souhlasit s rozvrhem)

  Email:

  Telefonní číslo:

  Věk dítěte:

  Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů a obchodními podmínkami centra Domeček bez jakýchkoliv výhrad a budu je respektovat.

  Souhlasím