Učíme se hravě celý rok

Cílem dětské skupiny Domeček je vést dítě k samostatnosti, pozitivnímu sebepojetí a zdravému sebevědomí. Inspirujeme se pedagogikou Marie Montessori, která je nám vzorem a inspirací při práci s dětmi.

„Stimulovat život, nechat ho však svobodným, aby se rozvinul, to je první povinnost vychovatele.“ – Maria Montessori

Hlavní cíle dětské skupiny Domeček

 • učit hrou – rozvíjíme děti především skrze prožitkové učení a hru. Děti se učí z vlastních prožitků a zkušeností, ne pouze tím, “jak se jim řekne“.
 • pracovat jako tým – chceme budovat skvělý kolektiv, ať už dětský, zaměstnanecký či ve vztahu rodič – zaměstnanec. Důvěra, upřímnost a respekt – to jsou základy skvěle fungujícího kolektivu.
 • podporovat individualitu – různorodost a specifické zájmy dítěte rozvíjíme individuálně a skrze zájmové nadstandardní činnosti. Děti podporujeme v tom, co je baví, nesrovnáváme, nepěstujeme v nich soutěživost.
 • mít místo pro každého – v rámci možností se snažíme také o integraci dětí se specifickými potřebami.

Plán výchovy a péče je přizpůsoben heterogenní dětské skupině od 1 roku do šesti let. U dětí od 1 roku do 3 let jsou aktivity zaměřeny především na zvládnutí sebeobslužných činností v oblasti hygieny, stolování, mluvení a účasti při hrách a společných aktivitách.

U dětí nad tři roky dbáme především na rozvoj samostatnosti, sociálních dovedností, rozvoj hrubé a jemné motoriky, řeči a individuálních zájmů.

Zohledňujeme také potřeby dětí, které jsou v předškolním věku. O tyto děti se starají jak pečující osoby, tak ředitelka DS, která je zároveň pečující osobou s pedagogickým vzděláním a předškolním dětem ve spolupráci s dalšími pečujícími osobami zajišťuje potřebný vzdělávací program a takové činnosti, které je připraví na hladký nástup do ZŠ.

Nadstandardní zájmové aktivity

Dětem nabízíme v rámci docházky do dětské skupiny řadu nadstandardních aktivit, které pořádáme v odpoledních hodinách. Mezi tyto aktivity patří jóga, muzikohraní, dramaťáček s logopedií, angličtina a smyslohraní.

Náplň Plánu výchovy a péče

Plán výchovy a péče definuje integrované bloky, které jsou podrobně rozpracovány v týdenních a denních plánech do více tematických okruhů. Pečující osoby zpracovávají náplň, časový plán a metody práce s dětmi v různých věkových skupinách. Témata se liší náročností a hloubkou podle věku a zkušeností dětí. Každý blok obsahuje konkrétní téma a časový plán integrovaných bloků je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám dětí.

Podzim

 • Září – Byl jeden Domeček
 • Říjen – Podzimní příroda
 • Listopad – Barevný podzim

Zima

 • Prosinec – Vánoční čas
 • Leden – Ledová země
 • Únor – Masopust

Jaro

 • Březen – Vstávej, přírodo
 • Duben – Velikonoce
 • Květen – Lásky čas

Léto

 • Červen – Putování se zvířaty
 • Červenec – Vodní svět
 • Srpen – Prázdninová dobrodružství

Kompletní náplň Plánu výchovy a péče je k nahlédnutí v prostorách dětské skupiny.