Jsme tu pro Vás, pokud hledáte pro své děti „druhé doma“

Dětská skupina Domeček poskytuje individuální péči a výjimečný přístup k výchově a vzdělávání dětí od 1 do 6 let. To vše v atmosféře plné rodinného tepla a porozumění, kterou nenajdete v žádné jiné instituci.

Víme, jak těžké je nechat své dítě v rukou cizích lidí

Přepadá vás vlna nejistoty při myšlence, že musíte své dítě odevzdat do rukou cizích lidí, zatímco se vracíte do pracovního procesu? Máte obavy, zda se o vaše dítě bude skutečně dobře pečovat a zda se v kolektivu mezi kamarády správně socializuje? Chcete pro vaše dítě zajistit místo, kde mu bude nabídnuta jak láskyplná péče, tak prvotřídní vzdělávání? Místo, kde se děti učí, hrají a rostou v prostředí, které je tak bezpečné a podnětné, že se v něm cítí jako doma?

Jsme tu přesně pro rodiče jako jste Vy, kteří hledají něco více než jen klasické školské zařízení.

Domeček je místem, které ctí individualitu každého dítěte a je pro děti odrazovým můstkem do světa, kde se budou cítit milovány, respektovány a připraveny na všechny výzvy, které jim život přinese. Domeček je víc než jen dětská skupina. Je to druhý domov pro vaše děti.

Nabízíme individuální péči a adaptační proces pro každé dítě dle jeho potřeb

V běžných institucích, které jsou často přeplněné, může docházet k nedostatku individuální péče, správných podnětů pro děti, dostatečné dávky porozumění a trpělivosti. Klíčovou věcí v adaptaci dětí na nové prostředí je „individualizovaný přístup“. Je důležité najít místo, které bude respektovat jedinečnost vašeho dítěte, jeho potřeby a které mu poskytne dostatek příležitostí k rozvoji důvěry mezi dítětem a „novým člověkem“. Každé dítě je jiné, má své vlastní tempo v procesu zvykání si. Proto je tak důležité najít místo, které bude tyto individuální potřeby respektovat. Dětská skupina Domeček nabízí kvalitní adaptaci pro každé dítě, s ohledem na věk a charakter každého konkrétního dítěte. Chceme, aby se u nás všechny děti cítily skvěle a v bezpečí.

Chceme pro vaše dítě to nejlepší, stejně jako vy

Představte si, že…

 • se vaše dítě každý den těší za kamarády a vrhá se s nadšením do objevování světa
 • učí se vážit si sebe sama a respektuje ostatní
 • je samostatné a umí se vypořádat s běžnými situacemi
 • je součástí komunity, kde je respektováno a milováno ostatními za to, jaké je
 • je rozvíjeno s ohledem na své zájmy a dovednosti a učí se nové věci s nadšením

Líbí se vám tato představa? Nám také. Chceme se na ní podílet a přetvářet ji ve skutečnost, pokud nám k tomu dáte příležitost.

Jsme více, než jen obyčejná dětská skupina

Nabízíme vám a vašim dětem něco, co jinde nenajdete, a za tím si stojíme.

 • jsme místem, kde každé dítě najde podporu a pochopení. Respektujeme individualitu každého dítěte a posilujeme jeho sebedůvěru a sebeúctu
 • jsme místem, kde děti nejsou jen vychovávány, ale kde jsou také vnímány a jim rozuměno. Nevidíme děti jako prázdné nádoby, které je třeba naplnit vědomostmi, ale jako aktivní účastníky svého vlastního učení
 • nabízíme individualizovaný adaptační proces, který zohledňuje unikátní charakter a potřeby každého dítěte
 • podporujeme seberealizaci a samostatnost dětí při respektování určitých domluvených pravidel
 • aktivně a každodenně komunikujeme s rodiči o vývoji a potřebách jejich dětí. U nás jsou rodiče vítáni a jejich názory na výchovu respektovány. Vychováváme a vzděláváme vaše dítě ve spolupráci s vámi
 • nabízíme dětem nadstandartní aktivity, které je podporují v jejich dovednostech a koníčcích
 • naše nové prostory jsou plné podnětných hraček a pomůcek především z přírodních materiálů. Interiér Domečku je unikátní, harmonický a elegantní. Učíme děti vnímat harmonii a řád, které je obklopují.

Dětská skupina je v provozu od 2.1.2024