Montessori hraní

Celosvětově oblíbená a vědecky uznávaná montessori metoda vychází z myšlenek italské lékařky a pedagožky Marie Montessori, která věřila, že děti samy od sebe chtějí poznávat okolní svět a učit se nové dovednosti. Na dospělých je, aby dětem vytvářeli bezpečné a podnětné prostředí a dali jim dostatek prostoru pro soustředění, opakování činností a vytváření si souvislostí mezi jevy. Heslo montessori pedagogiky zní „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Kurz Montessori hraní se inspiruje tímto heslem a je sestaven tak, aby rozvíjel svobodný rozvoj osobnosti dítěte, jeho samostatnost, tvořivost a sebepoznání. Jsou využívány speciální pomůcky a činnosti, které respektují vývojové fáze dítěte a reagují na jejich jednotlivé fáze sensitivního období. Kurz je vhodný pro děti od dvou do pěti let.

Na co se můžete v kurzu těšit?

Kurz má celkem 3x 10 lekcí, které jsou tematicky rozdělené a jednotlivé aktivity jsou inspirovány základními montessori principy. Během lekcí se soustředíme zejména na samostatnost, svobodnou a soběstačnou práci s pomůckou, rozvoj soustředění, rozvoj kreativity a fantazie, samostatný výběr a úklid pomůcek, spolupráci s ostatními a vzájemný respekt. Jednotlivé lekce jsou polostrukturované, tzn., že mají strukturovaný začátek a konec (společné přivítání, představení vybraných pomůcek a činností, společné rozloučení). Průběh kurzu probíhá spontánně na základě toho, co děti právě zajímá, činnosti si volí svobodně a pracují v co nejvyšší možné míře samostatně. Rodiče i lektorka jsou průvodci a pozorovateli, dětem do činností nezasahují, když to není nutné, jednotlivé činnosti dětem nenutí, respektují volbu dětí.

Váháte, jestli je montessori filozofie pro Vás to pravé? Nevíte, co konkrétně si pod tímto pojmem představit?

Pokud je Vám filozofie montessori výchovy sympatická, ale jste v této oblasti nováčkem a chtěli byste se o principech a zásadách této metody dozvědět více nebo se rozhodujete, zda je pro Vás kurz Montessori hraní vhodný, můžete se před vstupem do kurzu přihlásit na seminář Seznamte se s Montessori. Na semináři se dozvíte podrobnosti o montessori pedagogice a její historii, získáte praktické tipy na činnosti s dětmi doma a ujasníte si svou roli jakožto rodič – průvodce při návštěvách kurzu Montessori hraní.

Kdo vás kurzem bude provázet?

Jmenuji se Dominika Tóthová a jsem kvalifikovaný pedagog s odborným vzděláním a více jak desetiletou praxí v oboru. Jsem lektorkou unikátních certifikovaných programů a držitelkou osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Jsem zakladatelkou a provozovatelkou centra Domeček, kde vedu jak kurzy s dětmi a rodiči, tak semináře a kurzy pro dospělé.

Délka a cena kurzu

Kurz je rozdělen na tři bloky (A,B,C) po deseti lekcích. Každý blok probíhá vždy v jednom čtvrtletí a trvá 10 týdnů (září – listopad, leden – březen, duben – červen). Cena za každý započatý blok kurzu je 2000 korun.

Do kurzu je možné přihlásit se vždy v jednom čtvrtletí – září, leden, březen.