Tento kurz je vhodný pro děti od 15ti měsíců do tří let a více.

Celosvětově oblíbená a vědecky uznávaná montessori metoda vychází z myšlenek italské lékařky a pedagožky Marie Montessori, která věřila, že děti samy od sebe chtějí poznávat okolní svět a učit se nové dovednosti. Na dospělých je, aby dětem vytvářeli bezpečné a podnětné prostředí a dali jim dostatek prostoru pro soustředění, opakování činností a vytváření si souvislostí mezi jevy. Heslo montessori pedagogiky zní „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Kurz Montessori hraní se inspiruje tímto heslem a je sestaven tak, aby rozvíjel svobodný rozvoj osobnosti dítěte, jeho samostatnost, tvořivost a sebepoznání. Jsou využívány speciální pomůcky a činnosti, které respektují vývojové fáze dítěte a reagují na jejich jednotlivé fáze sensitivního období. Kurz je vhodný pro děti od jednoho roku do tří let.

Jak kurz probíhá?

Kurz má celkem 10 lekcí, které jsou tematicky rozdělené a jednotlivé aktivity jsou inspirovány montessori principy. Během lekcí se soustředíme zejména na samostatnost, práci s pomůckou, rozvoj soustředění, rozvoj kreativity a fantazie, samostatný výběr a úklid pomůcek, spolupráci s ostatními. Jednotlivé lekce jsou polostrukturované, tzn., že mají strukturovaný začátek a konec (společné přivítání, představení vybraných pomůcek a činností, společné rozloučení). Průběh kurzu probíhá spontánně na základě toho, co děti právě zajímá, činnosti si volí svobodně a pracují v co nejvyšší možné míře samostatně. Rodiče i lektorka jsou průvodci a pozorovateli, dětem do činností nezasahují, když to není nutné, jednotlivé činnosti dětem nenutí, respektují volbu dětí.

Pokud je Vám filozofie montessori výchovy sympatická, ale jste v této oblasti nováčkem a chtěli byste se o principech a zásadách této metody dozvědět více, můžete se před vstupem do kurzu přihlásit na seminář Seznamte se s Montessori, kde se dozvíte podrobnosti o montessori pedagogice a její historii, získáte praktické tipy na činnosti s dětmi doma a ujasníte si svou roli jakožto rodič – průvodce při návštěvách kurzu Montessori hraní.

Cena kurzu

Kurz má celkem 10 lekcí. Cena kurzu je 1 700 korun. Po absolvování prvních deseti lekcí je možné v kurzu volně pokračovat.