Věděli jste, že nejvhodnější dobou pro výuku cizího jazyka je období mezi patnáctým měsícem a třetím rokem dítěte? Lidský mozek je totiž v prvních letech svého vývoje nejflexibilnější a je schopný učit se rychle čemukoli, s čím přijde do kontaktu. Děti, které se v tomto věku začnou učit cizí jazyk formou hry a přirozené interakce, si tak ani neuvědomují, že se učí něčemu novému. V tomto věku jejich mozek vše přirozeně přijímá a snadno se přizpůsobuje. Pojďme učit děti angličtinu s programem Ostrov objevů!

Unikátní český program pro děti, který si na základě různorodých multismyslových aktivit klade za cíl stimulovat správný vývoj mozku dítěte je nyní i v anglickém jazyce. Kurzy Ostrova objevů jsou rozšířené po celé ČR a obsahují stovky různých aktivit. Využíváme vlastních originálních pomůcek a pracovních sešitů. Jsme členové České asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD) a naše kurzy doporučuje i Mensa České republiky. 

Na co se můžete při lekcích těšit

Na úvod se děti pozdraví a přivítají s maňáskem námořníkem – Kryštůfkem, který je provází po celou hodinu, zazpíváme si společně úvodní písničku.

Pak následuje celé spektrum aktivit, které jsou seřazeny tak, aby stále udržovaly pozornost dítěte, vše za doprovodu básniček a písniček, které si s dětmi můžete opakovat kdykoliv budete mít chuť. Lekce jsou velmi interaktivní, střídají se se pohybové aktivity a cvičení s klidovými aktivitami a aktivitami na soustředění.

V hodinách se zaměřujeme především na:

– prožitkové učení
– třídící hry
– počítání
– objevování
– tvůrčí činnosti
– rozvoj jemné a hrubé motoriky
– dechová cvičení
– rytmické a pohybové aktivity, cvičení s nářadím

Během těchto zábavných aktivit dítě postupně zapojuje všechny smysly (ochutnává, čichá, pozoruje, hmatá a poslouchá), a tím stimuluje a rozvíjí svůj mozek. Poté následuje krátká pohádka a rozloučení se písničkou. V hodinách používáme unikátní pomůcky a pracovní sešity, se kterými můžete pracovat i doma.

Filozofie programu

Kurzy Ostrova objevů vychází z poznatků, že pro dítě je klíčový jeho rozvoj mezi narozením a šestým rokem, tzv. „windows of opportunity“, a také že učení něčeho nového probíhá nejintenzivněji při zapojení všech smyslů.

Spolu s dětmi a jejich rodiči objevujeme svět všemi smysly. Věříme, že objevování světa může představovat i velkou radost. Děti aktivně vedeme a ukazujeme jim souvislosti.

Rodiče by proto během prvních let života dítěte měli mít na paměti, že rozvíjení smyslů je stejně důležité jako vývoj tělesný nebo intelektový.

Kurz probíhá ve skupinkách 5-8 dětí a vede jej certifikovaná lektorka.

Cena kurzů

Kurz je rozdělen na tři bloky (A,B,C) po deseti lekcích. Každý blok probíhá vždy v jednom čtvrtletí (září – listopad, leden – březen, duben – červen).

Cena za každý započatý blok kurzu (10 lekcí) je 3 000 korun.

 V ceně jsou zahrnuty povinné pomůcky pro rodiče:

  • originální pracovní sešit
  • praktický batůžek s logem Ostrov objevů

Nábory do kurzu pro nové zájemce se uskutečňují vždy v jednom čtvrtletí – září, leden, březen.

Kurz je plný cvičení a pohybových aktivit, je tedy možné k němu čerpat příspěvek z fondu Prevence. Jak čerpat příspěvky na pohybové aktivity od vaší zdravotní pojišťovny?

VZP   ZPMV   ČPZP   OZP   VoZP

Více o Ostrově objevů na www.ostrovobjevu.cz