Ostrov objevů v angličtině

Nejvhodnějším obdobím pro seznámení se s cizím jazykem je mezi šestým měsícem a třetím rokem dítěte. Jak je to možné? Lidský mozek je totiž v prvních letech svého vývoje nejflexibilnější a je schopný učit se rychle čemukoli, s čím přijde do kontaktu. Děti, které se v tomto věku začnou učit cizí jazyk formou hry a přirozené interakce, si tak ani neuvědomují, že se učí něčemu novému. V tomto věku jejich mozek vše přirozeně přijímá a snadno se přizpůsobuje. Pojďme učit děti angličtinu s programem Ostrov objevů!

Kurzy Ostrova objevů jsou rozšířené po celé ČR a obsahují stovky různých aktivit. Využíváme originální edukační pomůcky a pracovní sešity. Jsme členové České asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD) a naše kurzy doporučuje i Mensa České republiky. Kurz je vhodný pro děti od patnácti měsíců do pěti let.

Co o kurzu říkají spokojené maminky?

„Se synem jsme navštěvovali už 2x kurz ostrov objevů. Dominika je profík a myslím, že jí musí mít každý rád. Naše parta maminek i dětiček byla skvělá. Prostředí příjemné, čaj výborný, děti spokojený… Doporučuji, Růžena“

„Se synem jsme absolvovali kurz Ostrov objevů. A jsem nadšená! Ještě jednou děkuji Dominice za velice příjemnou atmosféru, přátelský a profesionální přístup. Těšíme se, brzy na viděnou. Jitka a Míša“

Na co se můžete při lekcích těšit?

Na úvod se děti pozdraví a přivítají s maňáskem Kryštůfkem, který je provází po celou hodinu, zazpíváme si společně úvodní písničku. Pak následuje celé spektrum aktivit, které jsou seřazeny tak, aby stále udržovaly pozornost dítěte, vše za doprovodu básniček a písniček, které si s dětmi můžete opakovat kdykoliv budete mít chuť. Lekce jsou velmi interaktivní, střídají se se pohybové aktivity a cvičení s klidovými aktivitami a aktivitami na soustředění. V hodinách se zaměřujeme především na:

– prožitkové učení
– třídící hry
– počítání
– objevování všemi smysly
– tvůrčí činnosti
– rozvoj jemné a hrubé motoriky
– dechová cvičení
– rytmické a pohybové aktivity, cvičení s nářadím

a mnoho dalšího.

Během těchto zábavných aktivit dítě postupně zapojuje všechny smysly (ochutnává, čichá, pozoruje, hmatá a poslouchá), a tím stimuluje a rozvíjí svůj mozek. Poté následuje krátká pohádka a rozloučení se písničkou. V hodinách používáme unikátní pomůcky a pracovní sešity, se kterými můžete pracovat i doma.

Filozofie programu

Program Ostrov objevů vychází z poznatků, že pro dítě je klíčový jeho rozvoj mezi narozením a šestým rokem, tzv. „windows of opportunity“, a také že učení něčeho nového probíhá nejintenzivněji při zapojení všech smyslů. Spolu s dětmi a jejich rodiči objevujeme svět všemi smysly. Věříme, že objevování světa může představovat i velkou radost. Děti aktivně vedeme a ukazujeme jim souvislosti. Rodiče by proto během prvních let života dítěte měli mít na paměti, že rozvíjení smyslů je stejně důležité jako vývoj tělesný nebo intelektový. Kurz probíhá ve skupinkách 5-7 dětí.

Kdo vás kurzem bude provázet?

Jmenuji se Dominika Tóthová a jsem kvalifikovaný pedagog s odborným vzděláním a více jak desetiletou praxí v oboru. Jsem certifikovanou lektorkou unikátního českého programu Ostrov objevů. Jsem zakladatelkou a provozovatelkou centra Domeček, kde vedu jak kurzy s dětmi a rodiči, tak semináře a kurzy pro dospělé.

Cena kurzu

Kurz je rozdělen na tři bloky (A,B,C) po deseti lekcích. Každý blok probíhá vždy v jednom čtvrtletí a trvá 10 týdnů (září – listopad, leden – březen, duben – červen). Cena za každý započatý blok kurzu je 3 000 korun.

 V ceně jsou zahrnuty povinné pomůcky:

– originální pracovní sešit s úkoly k vyplnění na lekcích i na doma

– látkový batůžek s logem Ostrov objevů k vybarvení

Do kurzu je možné přihlásit se vždy v jednom čtvrtletí – září, leden, březen.

Kurz je plný cvičení a pohybových aktivit, je tedy možné k němu čerpat příspěvek z fondu Prevence. Jak čerpat příspěvky na pohybové aktivity od vaší zdravotní pojišťovny?

VZP   ZPMV   ČPZP   OZP   VoZP

Více o ostrově objevů na www.ostrovobjevu.cz