Pravidla centra

Kurzy v centru Domeček jsou určeny pro děti a jejich rodiče. Rodiče jsou na kurzu se svým dítětem po celou dobu přítomni, aktivně se zapojují do dění a průběžně motivují své dítě k činnostem.

Děti se v ranném věku nejlépe učí nápodobou, sledují své rodiče a ukládají si vzorce jejich chování do své paměti. Proto se každý rodič na kurzu chová tak, jak si přeje, aby se chovalo i jeho dítě.

Krásné chvíle, které rodiče na kurzech se svými dětmi stráví, věnují především svému dítěti, jeho rozvoji a společným prožitkům. V průběhu kurzu nevyužíváme mobilní telefony k telefonování, vyřizování pracovních záležitostí apod. Pouze po domluvě s lektorkou a ostatními rodiči je možné pořizovat fotografie či videa a dál je sdílet.

Stejně jako lektorka nabízí svou pomocnou ruku dětem a rodičům, jsou také rodiče v průběhu lekcí nápomocni lektorce. Aktivně se zapojují do činností, spolupracují s lektorkou i dalšími rodiči a dětmi, zapojují se do příprav jednotlivých činností a soustředí se na dění.

Rodiče navštěvující centrum Domeček se stávají součástí komunity, která poskytuje každému členu přátelskou a uvolněnou atmosféru, pocit bezpečí a jistoty. Rodiče mají vždy prostor pro vyjádření svého názoru, sdílení svých myšlenek, budují mezi sebou vzájemný respekt a pochopení. V Domečku milujeme děti i rodiče takové, jací jsou. Dveře Domečku jsou otevřeny všem, kteří do nich chtějí vejít a stát se součástí této respektující komunity.