Pro vaše děti jsme tu téměř neustále

Provoz dětské skupiny je celoroční (provoz o letních prázdninách a svátcích může být upraven podle potřeby rodičů) ve dnech pondělí až pátek, denně od 6:30 do 15:30.

Režim dne

6:30 – 8:00 scházení dětí, spontánní ranní hry dle volby a přání dětí
7:30 – 8:15 spontánní ranní hry, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně u stolu s pečující osobou
8:15 – 8:45 hygiena, svačina
8:45 – 9:15 ranní kruh, řízená činnost s pečující osobou, zdravotní cvičení
9:15 – 10:45 odchod ven, pobyt venku (podle počasí)
10:45– 11:30 hygiena, oběd
11:30 – 12:00 vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek
12:00 – 13:30 četba, odpočinek, náhradní nespavý program a program pro starší děti, prohlížení knih, individuální práce u stolečku
13:30 – 14:00 hygiena, svačina
14:00 – 15:30 odpolední zájmové činnosti – hry + dle zájmu dětí pokračování
didaktických cílených činností, nadstandardní zájmové činnosti pro starší děti