S láskou a pochopením pečujeme o vaše děti

V Domečku se potkáte se třemi pečujícími osobami, které splňují profesní kvalifikace potřebné k výkonu práce v dětské skupině.

O naše nejmenší pečují především dvě chůvy, které jim věnují svou maximální pozornost a péči při každodenních hrách a činnostech. O děti v předškolním věku pečují chůvy a navíc pedagog s více jak desetiletou praxí v oboru, který děti kvalitně připravuje na hladký přechod do základní školy a zajišťuje pro starší děti nadstandardní zájmové aktivity v odpoledních hodinách.

Pro všechny děti máme v Domečku tu správnou osobu, která o ně umí s láskou pečovat a rozvíjet ja tak, jak právě potřebují, ať už vzhledem k věku, dovednostem, či specifickým potřebám.

Ředitelka a pedagog dětské skupiny Domeček: Bc. Dominika Tóthová

Děti jsou naše budoucnost. Je především na nás dospělých, co chceme našim dětem předat, jak k nim chceme přistupovat a jak je vychovávat. Náš přístup formuje budoucnost dětí i budoucnost naší.

Jsem kvalifikovaný pedagog, výchově a vzdělávání dětí se věnuji přes deset let. Práce s dětmi je pro mne radost a naplnění. Rodičům a dětem v Domečku nabízím podporu, inspiraci , bezpečný prostor a podnětné prostředí spolu s kvalitním vzděláváním.

Motto, kterým se řídím:

„Stimulovat život, nechat ho však svobodným, aby se rozvinul, to je první povinnost vychovatele.“ – Maria Montessori

Chůva dětské skupiny Domeček: Martina Dastychová

Na dětech miluji jejich autentičnost, zvědavost, upřímnost ale hlavně bezpodmínečnou lásku. Jedna z věcí, která mě na dětech inspiruje je ta, že mají neustále spoustu energie. Hodně jsem přemýšlela čím to může být a došla jsem k závěru , že děti žijí tady a teď, v přítomném okamžiku. Tolik se od nich každý den učím.


Mé zkušenosti započaly s příchodem dcerky, kdy jsem sní stále zažívala něco nového. Těšila jsem se, jak se spolu budeme vzdělávat, hrát si, tancovat a zpívat. Vracelo mě to zpět do vlastního dětství. Mateřství se stalo smyslem mého života. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pracovat ve školce a je mi ctí, že se mohu věnovat dětem v Domečku.


Motto, kterým se řídím:
,,Pokud o tom dokážeš snít, dokážeš to i uskutečnit.“ – Walt Disney

Chůva dětské skupiny Domeček: Kateřina Marková

Má cesta mě zavedla do Domečku nejprve s dcerou Rozárkou. Spolu jsme navštěvovaly kurzy pro nejmenší a začala jsem se více zajímat o výchovu ve stylu montessori, k čemuž mě přivedl také seminář pro rodiče, pořádaný v Domečku. Hledala jsem další informace a zdroje a nyní jsem velice ráda, že mám možnost získané znalosti využít jako průvodce vašich ratolestí. Velice děkuji za Vaši důvěru.


Kromě práce s dětmi mám také velice ráda přírodu a zvířata a doufám, že se mi podaří i Vašim dětem tuto zálibu a radost přiblížit.

Motto, kterým se řídím:

„Žij teď, minulost nezměníš a budoucnost tě doběhne.“